Koordynatorzy SCA Poland

Koordynatorzy SCA Poland to grupa osób, które od wielu lat mają czynny udział w branży kawowej oraz są specjalistami w swoich dziedzinach. Grupa koordynatorów wybierana jest co dwa lata podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Obecny zarząd został wybrany w marcu 2016. Każda osoba pełni swoją rolę nieodpłatnie, w ramach wspierania rozwoju rynku kawy w Polsce. Nasza praca to organizacja mistrzostw baristów, nowe inicjatywy aktywizujące społeczność baristów, organizowanie szkoleń w systemie CDS, certyfikacji sędziowskich i AST, promowanie polskiego rynku na arenie europejskiej, wspieranie członków i koordynowanie bieżącej działalności stowarzyszenia.

Agnieszka Małek

Skarbnik stowarzyszenia
office@scap.pl
Rozliczenia i faktury
Anna Oleksak

Anna Oleksak

Koordynator krajowy
coordinator@scap.pl
609 189 666

Krzysztof Barabosz

Koordynator ds. eventów
events@scap.pl
664 751 712

Błażej Walczykiewicz

Koordynator ds. edukacji
education@scap.pl
792 839 200

Maciej Duszak

Koordynator ds. członkostwa
membership@scap.pl
792 910 506

Karolina Kosno

Koordynator ds. komunikacji
communication@scap.pl
600 477 172